Otvoren prvi Arheloški park na prostoru opštine Bačke i Banata u selu Majdan

Selo Majdan, nadomak opštine Novi Kneževac ovih dana postalo je velika atrakcija, barem kada je arheološki svet u pitanju.

Naime, u ovom mestu otvoren je prvi Arheološki park u nadležnosti Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na prostoru devet opština Bačke i Banata, koji će u narednom vremenu obelodaniti dugo skrivanu tajnu o naselju i manastiru koji su postojali na ovim prostorima, još od vremena praistorije do Srednjeg veka. Vizitorski centar u Majdanu proizvod je Inetrreg IPA projekta između Rumunije i Srbije i daće mogućnost maloj sredini kakvo je seoce Majdan da napravi veliki iskorak na polju turizma. Centar je zvanično otvorio predsednik Skupštine AP Vojvodina, Ištvan Pastor.

Dr Neda Mirković Marić, arheolog u Međuopštinskom zavodu za zaštitu kulture u Subotici kaže da se pod okućnicama i na njivama lokalnih meštana, preko čitavog uzvišenja nalaze fragmenti opeke i kamena iz tog perioda. Nalazište je zapravo otkriveno 1996. godine, a zaštitna iskopavanja trajala su od 2002. pa sve do 2015. godine. Dr Mirković Marić objašnjava da je tokom zaštitnih iskopavanja pronađen jedan od najranije utemeljenih manastira ovog kraja – manastir svetog Đorđa, koji je po velikoj Gelertovoj legendi osnovao poglavica Čanad, verovatno u vreme osnivanja Čanadske biskupije, 1030. godine. Osim ovog manastira, otkrivena je i još jedna manja crkva i nekropola sa 660 grobova, kao i mnoštvo praistorijskih predmeta od keramike što svedoči da je prostor Majdana bio naseljen i pre Srednjeg veka.

U Vizitorskom centru izložene su replike pronađenih eksponata, starih novčića, posuda, oružja i nakita. Ovaj arheološki park je jedinstven i jedini ovakve vrste jer su ostaci sačuvani i mogu da se vide. Na pronađenim skeletima uočene su razne patološke promene, pa se predpostavlja da je lokalitet Manastirište bio i neka vrsta i mesto hodočašća.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio