Javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru finansijske perspektive 2021-2027 EU

“Interreg VI-A IPA program Mađarska – Srbija” najavljuje četiri info dana, kako bi promovisao 1. Javni poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru finansijske perspektive 2021-2027 EU.

Tokom ovih događaja će biti predstavljena pravila konkurisanja u okviru 1. Javnog poziva. Prezentacije će se u Srbiji održavati na srpskom, u Mađarskoj na mađarskom jeziku, ali će sadržaj svih prezentacija biti potpuno isti na svim lokacijama. Zakazani događaji će se u Srbiji održati danas 16. maja od 10.00 časova u Novom Sadu, Master Centar, Hajduk Veljkova 11 i sutra 17. maja od 10.00 časova u Opštini Kanjiža, Glavni Trg 1.

U četvrtak i petak 18. i 19. maja događaji se organizuju u Mađarskoj, u četvrtak 18. maja od 11.00 časova u Baji, a u petak 19. maja od 10.00 časova u Segedinu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio