Prva autorska fotomonografija Radomira Perina Raše u subotičkoj Gradskoj kući u četvrtak, 25. maja

Izložba fotografija i promocija prve autorske fotomonografije Radomira Perina Raše, o flori i fauni našeg podneblja održaće se u četvrtak, 25. maja, u vestibilu Gradske kuće u Subotici sa početkom u 13 časova. Izložba će u vestibilu biti otvorena do 05. juna.

Fotografije su nastale u regionu i u okolnim zemljama, u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bosni i Hercegovoni, ali i u Kanadi, Južnoj Africi i Kazahstanu. Autorska biografija je prva štampana u Srbiji u ovom formatu, sa oko 700 fotografija sa tekstom na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio