Aerodorom „Ivan Sarić“ u Subotici otvoren za lake letelice za letove u regionu i EU do 15. septembra

Aeroklub ’’Ivan Sarić’’ Subotica podneo je inicijativu Ministarstvu unutrašnjih poslova za određivanje privremenog graničnog prelaza za međunarodni vazdušni saobraćaj na Aerodromu Subotica LYSU, o mogućnosti korišćenja lakih sportskih letelica za letove u regionu i EU kao i korišćenje samog Aerodroma Subotica za letelice kompanija koje posluju u regionu RPK Subotica i šire.

Inicijativa je odobrena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije na period od 15. juna do 15. septembra, svaki dan i vikendom od 7 do 22 časa. Za korišćenja usluga, potrebno je izvršiti najavu 24 časa pre leta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio