Održan prvi seminar MUP-a o rodnoj ravnopravnosti

Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji održalo je prvi seminar „Primena rodno osetljivog jezika i rodnog alata, u skladu sa odredbama Zakona o rodnoj ravnopravnosti”.

Dragana Trajković, Sektor za logistiku Ministarstva unutrašnjih poslova istakla je da Republika Srbija shodno Ustavu i međunarodnim ugovorima koje je potpisala vodi politiku jednakih mogućnosti i primenjuje posebne mere radi sprečavanja i otklanjanja diskriminacije. Prema njenim rečima, Ministarstvo unutrašnjih poslova kontinuirano jača kapacitete u cilju praćenja obaveza shodno Zakonu o rodnoj ravnopravnosti. “OEBS-ove aktivnosti koje se odnose na policiju su vođene normama, principima i standardima koji su definisani dokumentima i odlukama i Ujedinjenih nacija i OEBS-a. Oni naglašavaju važnost vladavine prava, poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, koje uključuju pitanja rodne ravnopravnosti i nacionalnih manjina, efikasnog i odgovornog krivično pravnog sistema”, kazao je šef Misije OEBS u Srbiji Jan Bratu.

Tokom seminara, policijski službenici unaprediće svoja znanja i praksu u oblasti sprovođenja rodnih analiza, rodno odgovornog budžetiranja, kao i u svrhu pripremnih radnji za primenu rodno senzitivnog jezika u skladu sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti.

Foto: mup.gov.rs

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio