Poziv Ministarstva privrede stručnoj javnosti na javne konsultacije

Ministarstvo privrede Vlade Republike Srbije uputilo je stručnoj javnosti, organizacijama, kao i drugim zainteresovanim stranama poziv na javne konsultacije o Predlogu zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije.

Uvid u predmetni predlog zakona može se izvršiti na internet stranici Ministarstva privrede www.privreda.gov.rs, a primedbe i sugestije u vezi sa ovim dokumentom podnose se u pisanom obliku. Njih treba dostaviti na adresu: Ministarstvo privrede, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javne konsultacije Predloga zakona o upravljanju privrednim društvima koja su u vlasništvu Republike Srbije“ ili putem elektronske pošte, na imejl adresu: [email protected] u periodu od 19. juna do 10. jula ove godine u 10 časova.

Javne konsultacije i prezentacija Predloga zakona, kao i odgovori na sva pristigla pitanja i sugestije zainteresovanih strana biće održani 17. jula, pri čemu će tačno vreme održavanja javnih konsultacija biti blagovremeno objavljeno na internet stranici Ministarstva privrede i u sredstvima javnog informisanja.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio