U Novom Sadu smanjen broj primalaca socijalne pomoći za 2,5 odsto.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković istakao je juče, na otvaranju međunarodne konferencije „Dani socijalne zaštite: nasilje – uzroci, mere i intervencije“, da se od 2018. godine u Novom Sadu, na godišnjem nivou, broj primalaca novčane socijalne pomoći smanjio za 2,5 odsto.

Selaković je kao ključne faktore za smanjenje broja primalaca socijalne pomoći naveo niz ozbiljnih kapitalnih investicija, koje su dovele do zapošljavanja, ekonomskog osnaživanja i mogućnosti da se ta lica zaposle, a da samim tim i ne budu više na listi primalaca novčane pomoći. On je, govoreći o borbi protiv nasilja i ulozi sistema socijalne zaštite, rekao da se uglavnom bavimo posledicom nasilja, a ređe njegovim preveniranjem i dodao da je potrebno jačati porodične vrednosti, za šta je potrebno da se uključe i državne institucije i društvo u celini.

Kad ne bude postojala porodica, neće postojati nikava vrsta društva i civilizacija ide ka sigurnom putu svog nestanka. Dakle, cilj nam je da osnažimo porodicu, da u njoj ne dođe do nasilja. – naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, u predstojećem periodu jedan od glavnih zadataka Ministarstva biće bolja komunikacija i umrežavanje centara za socijalni rad iz cele Srbije, razmena znanja i iskustva, što će doprineti unapređenju celokupnog sistema socijalne zaštite.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio