Izašli konačni rezultati Popisa stanovništva, domćinstava i stanova 2022. godine

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine o broju lica i domaćinstava koji žive u stanovima i nastanjenim prostorijama, nastanjenim poslovnim prostorijama i prostorijama nastanjenim iz nužde, po opštinama i gradovima.

Popisano je ukupno 1.438.976 stanova u kojima žive jedno ili dva lica, što čini 56,7% od ukupnog broja nastanjenih stanova. U 966.940 ili 38,1% popisanih stanova živi od tri do pet lica, dok je broj stanova sa šest i više lica znatno manji i iznosi 132.043, što čini 5,2% od ukupnog broja stanova. U 98,4% nastanjenih stanova živi samo jedno domaćinstvo.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio