Izmene u trasama JP „Subotica trans“

Usled zatvaranja ulice Maksima Gorkog, zbog radova za izgradnji železničkog nadvožnjaka od sutra, 01. jula doći će do promena u trasama u linijama gradskog saobraćaja JP “Subotica trans”. Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj Republike Srbije izdao je danas, 30 juna saopštenje o promeni trasa na linijama gradskog koje će važiti od 1. do 5. jula tekuće godine.

Linija 1a Kelebija opština – Novo naselje će zadržati trasu kretanja kao i do sada s tim da će u ulici Đure Đaković biti ukinuto stajalište „Bioskop Jadran“ dok će stajalište „Higjenski zavod“ i dalje biti u upotrebi za putnike.

Linija 2 Srpski šor – KTC neće pretrpeti promene u periodu radova na železničkom nadvožnjaku. Stajalilšte „Bioskop Jadran“ neće biti u upotrebi.

Linija 3 Makova Sedmica – Bajski put će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru Bajskog puta, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“, vraća na trasu linije 3.

Linija 4 Veliki Radanovac – Lifka će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrije“ vraća na trasu linije 4.

Linija 6 Mali Bajmok – Vikend naselje će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Malog Bajmoka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 6.

Linija 8 i 8a „Železničko naselje – Aleksandrovo“ i „Železničko naselje – Lfka“ će saobraćati bez izmena u trasama linija.

Linija 9 Srpski šor – ATB „Sever“ će saobraćati redovno do ulice Zmaja Jovina, gledano u smeru ATB „Sever“, zatim na raskrsnici sa ulicom Đure Đakovića saobraća pravo prema Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, linijia skreće na ulicu Jovana Mikića, zatim kod „Teretne stanice“ vraća na trasu 9.

Linija 10 „Palić naselje – Lifka“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Lifka“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 10.

Linija 16 „Teslino naselje – Aleksandrovo“ će saobraćati do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru „Aleksandrovo“, linija skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga i u ulicu Maksima Gorkog odakle se, od stajalište „Patrija“ vraća na trasu linije 16.

Prigradska linija 41 (Subotica – Šupljak – Subotica) kao i međumesne linije na potezu Subotica –  Novi Kneževac saobraća će do „Teretne stanice“, zatim će skrenuti u ulicu Jovana Mikića, pa će saobraćati preko Majšanskog mosta, s tim da će nakon prelaska mosta, gledano u smeru autobuske stanice, linije skrenuti u ulicu Đure Đaković, a nakon toga saobraćaju do autobuske stanice.

Stajališta koja neće biti u upotrebi su stajalište „Nova opština“.

Red vožnje linija gradskog, prigradskog, međumesnog i međunarodnog saobraćaja se neće menjati tokom leta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio