Tretman suzbijanja komaraca iz vazduha i zemlje od ponedeljka 31. jula do nedelje 6. avgusta

U skladu sa Ugovora o javno – privatnom partnerstvu za obavljanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji Grada Subotice, preduzeće „Oris“ d.o.o. iz Sombora, obaveštava građane da će sprovesti kombinovani tretman suzbijanja odraslih komaraca iz vazduha i sa zemlje u periodu od ponedeljka 31. jula do nedelje 6. avgusta tekuće godine.

Kombinovani tretman odraslih komaraca obavljaće se od 18:00 do 00:00 časa prvog dana u okviru navedenog termina sa povoljnim meterološkim uslovima, u odsustvu padavina, vetra i bez ekstremno visokih temperatura vazduha. Tretman iz vazduha će se obavljati na teritoriji mesnih zajednica Kelebija, Ljutovo, Donji Tavankut, Gornji Tavankut, Radanovac, Zorka i Makova Sedmica. Tretman sa zemlje obavljaće se na teritoriji Mesnih zajednica Novo Selo, Gat, Ker, Aleksandrovo, Mali Bajmok, Peščara, Dudova Šuma, Centar 1, Centar 2, Centar 3, Prozivka, Bajnat, Novi Grad, Kertvaroš, Mali Radanovac, Željezničko Naselje, Palić, Hajdukovo, Čantavir, Bačko Dušanovo, Verušić, Mišićevo, Mala Bosna, Đurđin, Stari Žednik, Novi Žednik, Višnjevac, Bikovo, Bajmok, Šupljak, i Bački Vinogradi. Tretman sa zemlje će se raditi ULV tehnikom, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin, a iz vazduha preparatom na bazi aktivne materije lambda cihalotrin. Preparati su toksični za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana.

Dejstvo navedenih preparata traje 3 dana. Mape sa lokacijama na kojima se vrši tretman dostupne su na fejsbuk i internet stranici preduzeća „Oris“ doo Sombor, www.oris.rs. Telefon za sve dodatne informacije je 025/515-50-55.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio