„e-Kalkulator“ dostupan korisnicima PIO fonda

Građanima je od 25. avgusta ove godine dostupna još jedna elektronska usluga Fonda PIO. Reč je o „e-Kalkulatoru”, veb portalu kome se pristupa preko naslovne strane sajta Fonda PIO www.pio.rs.

Ono što želimo je da Fond približimo našim korisnicima i osiguranicima i isključimo mogućnost da ljudi dolaze i čekaju redove, već da im omogućimo da sve ono što ih interesuje, a vezano je za ostvarivanje prava iz PIO, mogu da urade iz svojih domova ili putem svojih mobilnih operatera. „e-Kalkulator” je platforma koju smo napravili, da svaki naš korisnik i osiguranik može da proveri sve podatke koji ga interesuju, o visini svojih primanja, o uplaćenim dorinosima, kao i o prijavama i odjavama sa osiguranja, a da za to ne mora da dolazi u Fond. To može da se uradi preko računara ili preko mobilnog telefona, odnosno tablet uređaja. – rekao je direktor PIO Fonda Relja Ognjenović uz objašnjenje da je pristup portalu regulisan je na dva načina, preko kvalifikovanog elektronskog sertifikata koji izdaje MUP Srbije i za čije korišćenje je potreban čitač lične karte, ili preko elektronskog identiteta građana.

Ukoliko osiguranik želi da pristupi portalu „e-Kalkulator” sa svog ličnog računara, to može da uradi na jedan od dva navedena načina. Međutim, ukoliko želi da pristupi podacima preko mobilnih uređaja (mobilni telefon ili tablet) to može uraditi samo ako je prethodno registrovan kao elektronski građanin preko portala za elektronsku identifikaciju i instaliranjem odgovarajuće aplikacije za mobilne uređaje ConsentID.

U ovom slučaju je potrebno da osiguranik preuzme ConsentID aplikaciju, koja je potpuno besplatna, i da u Pošti zatraži eID, koji dobija za svega trideset sekundi, zatim uđe na aplikaciju, identitet potvrdi ukucavanjem svog koda i onda može dalje da postupa u našoj platformi „e-Kalkulator” i da proveri podatke koji ga interesuju. Osiguranik sada može da proveri podatke o visini isplaćenih primanja, kao i o godinama staža, o trenutku kada ostvaruje pravo na penziju, ali i ako ostvaruje pravo na invalidsku penziju, koliki bi bio iznos penzije. Za one ljude koji su u poslednjoj godini svog radnog staža i ostvaruju pravo na penziju, oni će moći, sa velikom dozom tačnosti, da znaju kolika će biti visina primanja koju će ostvariti nakon svog penzionisanja, što je i najčešće pitanje budućih penzionera upućeno našem Kontakt centru. – dodao je Relja Ognjenović najavljujući i unapređenje ovog servisa Fonda u narednim mesecima, nakon što se izvrši neophodna migracija podataka, kada će i svi ostali osiguranici, ne samo oni koji su u poslednjoj godini radnog staža, moći da vide koji bi iznos penzije mogli da očekuju na osnovu dosadašnjeg ostvarenog staža i podataka u bazi matične evidencije Fonda, s tim da taj podatak neće imati ovako visok stepen tačnosti.

„e-Kalkulator” nudi i opciju „Prijavi problem”, putem koje osiguranici mogu da prijave problem ukoliko nisu prijavljeni na osiguranje, ili poslodavac možda nije uplatio doprinose. Ovakva prijava se automatski šalje službama Fonda koje se bave ostvarivanjem prava, koje putem zamolnica ili veb servisa sa drugim institucijama proveravaju da li poslodavac nije uplatio doprinose ili postoji samo tehnički problem što obrasci nisu poslati Fondu. Zatim se potrebni obrasci naknadno šalju Fondu i problem se rešava.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio