U jutrašnjoj akciji Mup-a pronađeno preko 200 migranata, naoružanje i municija

U ranim jutarnjim časovima, danas, 01. avgusta, veliki broj pripadnika svih organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sproveli su akciju pretrage terena za iregularnim migrantima koji borave u pograničnom šumskom pojasu grada Subotice koji se proteže na oko 6800 hektara.

Tom prilikom pronađeno je više od 200 migranata koji će biti preveženi u prihvatne centre na jug Srbije. U akciji su učestvovali pripadnici specijalne antiterorističke jedinice žandarmerije, interventnih jedinica policije, policijske brigade, Uprave kriminalističke policije i ostalih resursa.

Danas izjutra oko 4 sata sproveli smo opsežnu akciju na lociranju migranata i krijumčarenja migranata na teritoriji grada Subotice. Više od 200 migranata smo pronašli na različitim lokacijama u šumama, našli smo i jednu količinu oružja, osam automatskih pušaka, jedan karabin, dva pištolja i dosta municije, različitih radio uređaja koji su korišteni za međusobnu komunikaciju. Akcija se i dalje nastavlja. – poručio je pukovnik Ivica Ivković, načelnik Uprave policije ministarstva unutrašnjih poslova uz dodatak da će se Uprava kriminalističke policije potruditi da dođe do podataka i izvora odakle migranti poseduju oružje i kako su došli do njega.

Migranti će biti sprovedeni u Policijsku upravu Subotica radi registracije i utvrđivanja njihovog identiteta, a nakon toga ćemo za ona lica za koja postoje elementi određenog krivičnog dela, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom preduzimati mere prema njima, a lica koja su u izvršenju nekog prekršaja će se sankcionisati u skladu sa odredbama zakona. To je jedan postupak, jedna muka koju imamo svi, ne samo mi kao zemlja Srbija, to je problem cele Evrope. – naglasio je Ivković.

Prema njegovim rečima, današnja akcija nije izolovana i rezultat je dužeg planiranja, a PU Subotica već mesecima unazad sprovodi ovakve akcije, samo tokom prošlog meseca preko 1500 migranata je dislocirano iz Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio