Raspisan konkurs za dodelu sredstava uza podsticanje razvoja mladih talenata

Grad Subotica raspisao je Konkurs za dodelu sredstava uza podsticanje razvoja mladih talenata za pružanje posebnih oblika pomoći talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i studentima, koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i za nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima koje je ministarstvo nadležno za poslove prosvete utvrdilo kalendarom takmičenja i smotri.

Dodeljuju se novčana sredstva za podsticanje razvoja do najviše 100 mladih talenata godišnje, do 35 studenata, 35 učenika srednje škole i do 30 učenika osnovne škole. Visina novčanih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice utvrđuje se svake godine odlukom o budžetu Grada. U zavisnosti od visine obezbeđenih sredstava u budžetu Grada Subotice i broja kandidata koji ispunjavaju sve uslove konkursa, Komisija će utvrditi pojedinačne novčane iznose, koji će se dodeliti u skladu sa Odlukom o osnivanju Budžetskog fonda za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice. Prijavu na Konkurs sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u zatvorenoj koverti dostavom u pisarnicu – Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24 000 Subotica sa naznakom „Prijava za Konkurs za dodelu sredstava – mladi talenti“. Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru, odnosno, sa zvanične internet stranice Grada Subotice: www.subotica.rs.

Konkurs je otvoren od danas, 22. septembra pa do 06. oktobra tekuće godine. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima od 8,00 do14,00 časova na telefon 024/626-928, u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Subotice.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio