Bojevo gađanje na strelištu „Radanovac“ od 09. do 20. oktobra

Policijska uprava Subotica obaveštava građane da će policijski službenici Policijske uprave u Subotici izvoditi bojevo gađanje na gradskom strelištu „Radanovac” u Subotici. Gađanje će se izvoditi od 09. do 20. oktobra tekuće godine, radnim danima u periodu od 08,00 do 14,00 časova.

Navedenih dana u vremenu od 08.00 do 14.00 časova na prostoru poligona zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinja, motornih vozila i stočnih zaprega. Strelišni prostor u kojem će se izvoditi gađanje biće obeležen crvenim barjačićima, tablicama sa natpisom “ne idi dalje-gađa se” i obezbeđen je stražarima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio