Isplata socijalnih davanja u petak 20. oktobra

Banka Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd obaveštava sve građane da u petak, 20. oktobra počinje isplata naknada za dečji dodatak, roditeljski dodatak, boračko-invalidsku zaštitu, negu i pomoć, novčanu socijalnu pomoć i porodični smeštaj za septembar 2023. godine, za Srbiju i Kosovo i Metohiju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio