Konkurs za dodelu 100 stipendija za studente

Grad Subotica raspisuje Konkurs za dodelu 100 stipendija za studente sa teritorije Grada Subotice za školsku 2023/2024. Stipendije će se isplaćivati u deset jednakih mesečnih rata, a iznos stipendije po studentu se određuje najviše do visine iznosa stipendije na koji se ne plaća porez na dohodak građana.

Učesnici konkursa moraju biti državljani Republike Srbije sa prebivalištem na teritoriji Subotice najmanje godinu dana pre raspisivanja konkursa, a uslov je takođe i da studenti prvi put upisuju bilo koju godinu studija prvog stepena kao što su osnovne akademske i osnovne strukovne studije, ili studije drugog stepena poput mastera akademskih studija, specijalističke strukovne studije ili specijalističke akademske studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, kao i da su tekuću školsku godinu upisali na teret budžeta Republike Srbije. Konkurs je otvoren od sutra, 24. oktobra pa sve do 7. novembra tekuće godine.

Detalji u vezi uslova za konkurisanje kao i spisak potrebnih dokumenata koje je potrebno priložiti u prijavu mogu se dobiti u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave Subotica, Trg slobode 1, 3. sprat, soba 305 ili na telefon 024/626-883.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio