MUP upisuje 300 polaznika za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova, i to 4 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog bataljona Subotica, 2 polaznika za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Stara Moravica – teritorija opštine Bačka Topola, i 1 polaznik za potrebe Vatrogasno-spasilačkog odeljenja Bačka Topola – teritorija opštine Bačka Topola.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje je državljanin Republike Srbije, koje najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, do dana zaključenja konkursa, koje nema manje od 19, a više od 30 godina starosti, koje ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, koje nema bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije, i koje ispunjava posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Pravo učešća na konkursu ima i lice koje poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom  „B“ kategorije, a nije položilo vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Izbor kandidata za polaznike kursa za osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sprovodi komisija koju imenuje ministar unutrašnjih poslova. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursam a kandidat može podneti samo jednu prijavu. Konkurs traje do 10. novembra tekuće godine, a detalji o konkursu se mogu naći na sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku http://www.copo.edu.rs gde se nalaze i linkovi sa kojih se mogu preuzeti potrebni obrasci. Detaljnije informacije svi zainteresovani kandidati mogu dobiti u Policijskoj upravi u Subotici i Policijskoj stanici Bačka Topola.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio