Skup Crvenog Krsta Subotica u petak 13. oktobra povodom Međunarodnog dana borbe protiv katastrofe

Povodom Međjunarodnog dana borbe protiv katastrofa, aktivisti Crvenog Krsta Subotica održaće u petak, 13. oktobra sa početkom u 12 časova skup prilikom kojeg će analizirati aktivnosti koje su u okviru programa Priprema za delovanje i odgovor na nesreće realizovane tokom cele godine, u saradnji sa partnerima iz oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Prisustvo su potvrdili predstavnici Gradske uprave Grada Subotica, Policijske uprave Subotica, Sektora za vanredne situacije, Vatrogasno- spasilačkog bataljona Subotica, kao i predstavnici pojedinih javnih preduzeća koja su učestvovala u aktivnostima.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio