Konačni rezultati iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine prema vrsti grejanja

Republički zavod za statistiku objavio je konačne rezultate iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine vezane za broj nastanjenih stanova prema vrsti grejanja i energenata koji se koriste za grejanje.

U Republici Srbiji ima ukupno 2.031.924 nastanjenih stanova bez centralnog grejanja. Rezultati Popisa 2022. pokazali su da se za grejanje u 1.304.593 stana (64,2%) koristi pretežno drvo, 352.185 stanova greje se pretežno na struju (17,3%), a 255.082 stana za grejanje koristi plinsko/gasno gorivo (12,6%). Ostali energenti poput uglja, mazuta i ulja za loženje, energije vetra, solarne i geotermalne energije daleko su manje zastupnjeni i oni zajedno čine 3,8% od posmatranog skupa stanova. U stanovima koji imaju sprovedene instalacije etažnog grejanja za grejanje se najviše koristi drvo (59,2%), zatim plinsko/gasno gorivo (19,2%), električna energija (15,5%) i ugalj (4,8%), dok su učešća mazuta/ulja za loženje i drugih vrsta energija (solarna energija, geotermalna energija, energija vetra) 1%.

U stanovima koji nemaju sprovedene instalacije grejanja, tj. stanovi se greju uz pomoć drugih uređaja (peći, kamina i sl.), za grejanje se takođe najviše koristi drvo (69,7%), sledi električna energija (19,3%), a plinsko/gasno gorivo se koristi u 6,9% stanova. Ugalj koristi 1,9% stanova, dok je učešće mazuta/ulja za loženje i drugih vrsta energije 0,3%.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio