Otvoreno prihvatilište za najugroženije sugrađane

Svake godine, tokom zimskih meseci, lokalna samouprava na inicijativu Centra za socijalni rad, donosi odluku o otvaranju privremenog prihvatilišta za najugroženije sugrađane, beskućnike.

Nakon sastanka održanog prošle sedmice sa predstavnicima Centra za socijalni rad i gradske organizacije Crvenog krsta odlučili smo da ove godine privremeno prihvatilište otvorimo ranije nego prethodnih godina sa ciljem da produžimo rad privremenog prihvatilišta na duže od tri meseca što bi bilo najduži rad prihvremenog prihvatilišta u odnosu na prethodne godine. Kao i prethodnih godina korisnici će u prihvremeno prihvatilište dolaziti sa uputom stručne službe Centra za socijalni rad Subotica, a samo rukovođenje i organizaija rada povereno je gradskoj organizaciji Crvenog krsta – izjavio je Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite dodajući da je od 13. decembra proše godine do 13. marta ove godine, prihvatilište tokom prethodne zime koristilo 20 sugrađana.

Ove godine je u budžetu opredeljeno 870 hiljada dinara za rad i ovu uslugu, a kako poručuju iz Gradske uprave, namera je da se u sledećoj godini izdvoji još više sredstava kako bi produžilo rad prihvatilišta.

Kao i svake godine Centar za socijalni rad procenjuje potrebe korisnika ovog prihvatilišta i daje uput za smeštaj. Ovde ne mogu da budu smeštene osobe koje su nepokretne, koje nisu sposobne za samoposluživanje i čije zdravstveno stanje zahteva tuđu negu i pomoć. Stručni radnici Centra za socijalni rad će obilaziti korisnike i proceivati njihovo stanje i potrebe i odlučivati koju adekvatnu pomoć im treba pružiti – istakla je Brigita Janošić Barati, dirketorica Centar za socijalni rad.

Kapacitet smeštaja je 12 kreveta uz mogućnost proširenja i kako nadležni poručuju, on odgovara broju korisnika kojima je potreban smeštaj, a koji se smenjuju.

Kao i prethodnih godina, Crveni krst će logisitčki podržati rad prihvatilišta, obezbeđeni su kreveti, higijena i tri obroka dnevno uz tople napitke, a smeštaj će se koristiti isključivo uz uput Centra za socijalni rad – rekao je dr Siniša Trajković, sekretar gradske organizacije Crvenog Krsta.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio