Raspisan konkurs za izgradnju sportske hale u Subotici

JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotice raspisalo je danas, 09. novembra konkurs za izgradnju sportskog objekta – hale na mestu nekadašnje kasarne II na Segedinskom putu, na prostoru koji zauzima 30.000 kvadratnih metara. Konkurs će trajati do 01. februara naredene, 2024. godine, a nagradni fond obezbeđen je u sklopu budžeta Grada Subotice.

Sama lokacija je odabrana u skladu sa planskom dokumentacijom gde je dozvoljena izgradnja sportskih objekata, a parametri su bili i glavni putni pravci odnosno blizina izlaska sa autoputa. Pored prostornih i urbanističkih kriterijuma takođe će se ocenjivati i estetski kriterijum i ekološka i ekonomska opravdanost samog objekta – istakao je Relja Kovač, urbanista JP za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica. Stručna komisija koja će pregledati konkursni materijal sastoji se od projektanata, urbanista i profesora sa Građevinskog fakulteta u Subotici i novosadskog Fakulteta tehničkih nauka, katedre za arhitekturu.

Mogućnost za izradu idejnog rešenja i pravo odziva na konkurs će imati fizička i pravna lica, u jednom autorskom timu biće dovoljan jedan inženjer arhitekture, dok u sklopu tima mogu biti i autori različitih struka koji bi doprineli poboljšanju idejnog rešenja.

Svi neophodni podaci biće istaknuti na sajtu JP za upravljanje puitevima, urbanističko planiranje i stanovanje kao i na portalu Javnih nabavki.

Ovakvih konkursa nije bilo par godina ali je dobro da konkursi postoje kako bi se razgledala razna rešenja i da bi se bolje sagledala sama idejna rešenja – poručio je Kovač.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio