U toku su radovi na prenameni dela kanalske mreže na sistemu „Dobrodol – Međeš“

U toku su radovi na prenameni dela kanalske mreže za odvodnjavanje u dvonamenski sistem koji će imati i funkciju navodnjavanja u opštini Ruma i to na sistemu „Dobrodol – Međeš“.

Radovi se izvode na vodotoku Žarkovac, Dobrodol i Međeš, a obuhvataju čišćenje, izmuljenje i iskop kanala kao i zamenu dotrajalih objekata na kanalskoj mreži, ustava, propusta, mostova. Ove aktivnosti teku prema ugovorenoj dinamici i očekujemo da će biti završene početkom naredne godine kada će biti omogućeno navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta na dodatnih 700 hektara. Ugovorena vrednost ove investicije iznosi 86.100.000,00 dinara, a izvođač radova je VPD „Galovica“ doo Beograd. JVP „Vode Vojvodine“ je ove godine, posle više decenija, novom strategijom prenamene sistema iz jednonamenskih u dvonamenske, počelo da ulaže u ove sisteme sa ciljem da postojeća kanalska mreža koja je služila samo za odvodnjavanje ima funkciju i navodnjavanja u letnjim mesecima.

Predviđena je prenamena na 24 podsistema, a trenutno se izvode radove na 19 projekata. Završetkom celokupnog posla omogućiće se navodnjavanje na dodatnih 32.000 ha poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Vojvodine. Dužina kanalske mreže na kojoj se izvode radovi iznosi oko 700 kilometara, a JVP „Vode Vojvodine“ je za kompletan posao izdvojilo 1,4 milijarde dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio