Druga dodela sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice

Grad Subotica doneo je Odluku o izmeni odluke o drugoj dodeli sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Grada Subotice u 2023. godini. Na osnovu raspisanog javnog Drugog konkursa za raspodelu sredstava, 04. septembra tekuće godine, dodeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 297.510 dinara.

Nakon objavljivanja Odluke o drugoj dodeli sredstava za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na Subotice u 2023. godini, Službi za poljoprivredu je podneta izjava kandidata Balog Davora o odustajanju od kupovine predmetne investicije, te se prema pravilima Konkursa rang lista pomerila na sledećeg kandidata ispod crte Romić Lazara. Imenovani Romić Lazar je nakon usmenog obaveštenja predsednika komisije o ponudi dodele sredstava, dao pismenu izjavu da odustaje od kupovine investicije, te da daje prednost narednom kandidatu Vukmanov Šimokov Ivani.

Vukmanov Šimokov Ivana je nakon usmenog obaveštenja predsednika komisije, izjavila da prihvata pomeranje rang liste u njenu korist i da će izvršiti kupovinu predmetne investcije u najkraćem mogućem roku.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio