Obeležen međunarodni dan volontera

Gradska organizacija Crvenog Krsta obeležila je današnji dan, 05. decembar, Međunarodni dan volontera. Crveni krst Srbije kao najveća organizacija koja se bazira na volonterskom radu, ove godine obeležava ga pod sloganom “ Nada”.

Volonteri su baza delovanja i sve organizacije Crvenog Krsta se oslanjaju na njih i svoje rezultate postižu zahvaljujući angažovanju volontera. Mi takođe pratimo taj trend i sve naše aktivnosti bazirane su na angažovanju starijih i mlađih volontera“ – izavio je Siniša Trajković, sekretar Crvenog Krsta Subotica navodeći da gradska organizacija ima oko 50 aktivnih volontera mlađeg uzrasta i oko 40 starijih, angažovanih na programima socijalne delatnosti. Još oko 100 volontera je svakodnevno angažovano na nekom od programa Crvenog Krsta što ukupno čini oko 200 volontera ove organizacije. Prema rečima Trajkovića, mladi se okupljaju na sastancija gde se dogovaraju o aktivnostima u kojima će učestvovati tokom  nedelje, a to su mahom programi prve pomoći i prikaza povreda, zdravstveno preventivni programi, programi protiv trgovine ljudima, programi davalaštva krvi i razni socijalni programi. „Biti danas volonter znači biti dobar čovek – naglasio je Trajković dodajući da dolaskom u Crveni Krst, svako od volontera odabira program kojim će se baviti nakon čega stiču i šire svoje znanje i postaju edukatori.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio