Kućna ložišta i saobraćaj glavni zagađivači vazduha u Subotici

Saobraćaj i individualna ložišta i dalje su razlog broj jedan kada je zagađenje vazduha u pitanju, ovo pokazuju rezultati preliminarnog istraživanja sprovedeno od strane Udruženja Koalicija za održivo rudarstvo u Srbiji (KORS). Na osnovu rezultata Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022., Subotica ima oko 38.000 domaćinstava, a čak 17.000 odnosno 45% za grejanje koristi čvrsta goriva ili struju.

U okviru projekta “Nastavak zalaganja za smanjenje zagadjenja i poboljšavanje energetske efikasnosti: individualna ložišta“ koji je podržao Fond za zaštitu životne sredine Grada Subotica, Koalicija za održivo rudarstvo (KORS) iz Subotice je tokom 2023. godine sprovela strateško indikativno merenje kvaliteta vazduha u periodu od septembra tekuće godinne, na 12 mernih mesta na teritoriji grada za koja su utvrdili da su značajna sa stanovišta utvrđivanja nivoa i vrsta zagadjenja vazduha kojima su građani izloženi.

Merenja su pokazala da se u gradu mogu utvrditi nivo srednje zagađenosti i zagađenosti vazduha posebno PM10 i PM2,5 česticama i da su nivoi zagađenosti posebno karakteristični u situacijama povišenog vazdušnog pritiska bez obzira na povećanu spoljašnju temperaturu. Ovo upućuje na zaključak da je u značajnoj meri krivac za ovakvo stanje vazduha saobraćaj ali i kućna ložišta koja su zastupljena u oko 17000 domaćinstava što predstavlja oko 45% od broja stanovnika u Subotici. Ova sinergija je uočljiva kada se posmatra mapa i kada se vidi da se nivoi zagađenja mogu utvrditi u delovima grada sa najvećim procentima loženja gde se naravno odvija i veliki i povećani saobraćaj usled nedovoljne pokrivenosti i učestalosti polazaka javnog gradskog prevoza ali i verujemo usled izloženosti prašini koja je posebno karakteristična na severnoj strani grada – izjavio je Zvezdan Kalmar, predsednik KORS-a.

Prema rezultatima popisa iz prethodne godine, u Subotici živi 124.679 stanovnika što tnači da je prosečan broj stanovnika domaćinstva na celoj teritoriji grada 2,42. Od oko 38.000 domaćinstava, 10.566 domaćinstava i 329 poslovnih lica korisnici su grejanja subotičke Toplane, a 10.425 domaćinstava i 1.240 poslovnih lica priključeno je na mrežu Subotica gas-a, što znači da je preostalih 45% odnosno oko 17.000 domaćinstava greje na čvrsti ogrev ili struju.

Nemamo načina da odredimo koliko domaćinstava koristi samo struju za grejanje, bilo preko TA peći, bilo preko toplotnih pumpi. Moja procena je da je to najviše 10% od ukupnog broja, dakle manje od 2.000 domaćinstava. Čvrsti ogrev koristi sigurno najmanje 15.000 domaćinstava – napominje Pera Marković, pravnik KORS-a dodajući da je značajan faktor zagađenja svakako i saobraćaj.

Preporuka KORS-a je da se u gradu mora nastaviti sa usmerenim podržavanjem mera energetske efikasnosti i promene načina proizvodnje toplote, ili podrške efikasnijem korišćenju ekološki prihvatljivijih goriva posebno u 17.000 domaćinstava koja se oslanjaju na loženje.

Ove preliminarne rezultate predstavljamo kao kontrolni uzorak pred jaču grejnu sezonu, a nastavak indikativnih merenja ćemo sprovesti tokom decembra 2023., januara i februara 2024. godine – ističe Zvezdan Kalmar.

 

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio