Upravljanje granicom zahteva bolju komunikaciju državnih organa

Na trećem sastanku Koordinacionog tela Vlade za integrisano upravljanje granicom koji je danas, 28. decembra održan u Beogradu, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova dr Danilo Stevandić, istakao je značaj efikasnije koordinacije i komunikacije državnih organa u cilju sveobuhvatnog sprovođenja politike Vlade Republike Srbije u oblasti upravljanja granicom.

– U svetlu svih dešavanja na regionalnom i međunarodnom planu i u cilju bolje kontrole kretanja stranaca po dubini teritorije Republike Srbije, potrebna je bolja koordinacija svih državnih organa koji učestvuju u sistemu integrisanog upravljanja, kako bi se na sveobuhvatan način sprovodila politika Vlade Republike Srbije u oblasti upravljanja migracijama – naglasio je Stevandić.

Na sastanku je usvojen prvi Izveštaj o sprovođenju Akcionog plana za realizaciju Strategije za integrisano upravljanje granicom, gde je konstatovano da su ostvareni izvesni pomaci u realizaciji aktivnosti, ali i da ih je potrebno dalje intenzivirati, kako bi se u što kraćem roku ispunili opšti i pojedinačni ciljevi iz Strategije.

– U narednom periodu akcenat će biti na izradi predloga za izmene normativnog okvira, pripremu predloga za izmenu organizacione strukture, definisanju zajedničkog postupanja državnih organa prilikom kontrole prelaska državne granice kao i na uspostavljanju IT platforme za razmenu informacija organa uključenih u sistem integrisanog upravljanja granicom – zaključio je Stevandić.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio