Nakon potonuća broda nema promena u Dunavu

Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije saopštilo je da su detaljnije analize uzoraka vode reke Dunav, neposredno nakon akcidenta usled potonuća barže „Lola – 5“ koja je prevozila azotno đubrivo, pokazale da nema promene organoleptičkih osobina vode kao što su boja i miris vode, i vidljive otpadne materije, kao i da su dobijene vrednosti fizičko-hemijskih parametara odgovarale I, II i III klasi kvaliteta površinskih voda.

Rezultati analiza vode uzorkovane 5. januara ove godine kod Bačke Palanke, pokazali su da su se vrednosti fizičko-hemijskih pokazatelja kretale u propisanim granicama za I i II klasu kvaliteta površinskih voda, dok je analiza sadržaja ukupnog organskog ugljenika i ukupnog azota pokazala da su vrednosti odgovarale III klasi kvaliteta površinskih voda.

Uzorci su uzeti na tri lokaliteta u zoni akcidenta, kod mosta „25. maj“ koji spaja granične prelaze Bačka Palanka-Ilok. Agencija za zaštitu životne sredine je uzorkovala vodu na toj lokaciji 5. i 6. januara. Nadležni vodni inspektori najavili su vanredno uzorkovanje u pet tačaka i u utorak, 9. januara, o čemu će javnost biti obaveštena u najkraćem roku.

Natovarena barža „Lola – 5“, koju je vukao nemački brod „Antonia“ potonula je 5. januara u 00.40 časova kod Bačke Palanke.

Do plovne nezgode je došlo kada je brod udario u stub mosta „25. maj“ koji spaja granične prelaze Bačka Palanka-Ilok, na teritoriji plovnog puta reke Dunav u Republici Hrvatskoj, navodi se u saopštenju.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio