Poboljšanje položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

Od početka ove godine plate zaposlenih u javnom sektoru biće uvećane za 10 odsto, dok će deo zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti imati i dodatno povećanje zbog uvećanja koeficijenata, izjavio je predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić.

Savić je istakao da će time materijalni položaj zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti biti poboljšan, ali da tom sindikatu predstoji dalja borba za još viši standard svih zaposlenih i pravo na dostojanstven život. Od niza aktivnosti koje su donele dobre vesti za zaposlene, Savić je izdvojio potpisivanje Sporazuma o produženju Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu i izmene tog ugovora kojima se omogućava isplata jubilarne nagrade za 40 godina rada, čime su zaposleni u socijalnoj zaštiti izjednačeni sa pravima ostalih zaposlenih u javnom sektoru.

– Posle višegodišnjeg insistiranja našeg sindikata, konačno je izmenjen Pravilnik o ugovaranju sa ustanovama zdravstvene zaštite, kojim se obezbeđuju sredstva za isplatu putnih troškova zaposlenima za vreme specijalizacije. Time je ispravljena nepravda prema delu lekara koji su na specijalizaciji – izjavio je Savić dodajući da je Vlada takođe donela i Zaključak kojim je omogućen prijem na neodređeno radno vreme svih zaposlenih koji su radili tokom pandemije korona virusa.

Sumirajući postignuto u 2023. godini, Savić je ocenio da je, uprkos brojnim teškoćama, učinjeno dosta na unapređenju ukupnog položaja zaposlenih, „ali da smo, ipak, daleko od toga da su ispunjeni svi zahtevi Sindikata“.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio