Potrošačke cene veće u odnosu na prethodnu godinu

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u decembru 2023. godine, u odnosu na novembar 2023. godine, u proseku su više za 0,1%. Potrošačke cene u decembru 2023. godine, u poređenju sa istim mesecom prethodne godine, povećane su za 7,6%. U 2023. godini u poređenju sa 2022. godinom potrošačke cene su u proseku povećane za 12,1%.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2023. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Rekreacija i kultura (1,2%), Oprema za stan i tekuće održavanje (1,0%), Odeća i obuća (0,9%), Zdravlje (0,5%), Komunikacije (0,3%), u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Alkoholna pića i duvan i Restorani i hoteli (za po 0,2%) i Stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva (0,1%). Pad cena zabeležen je u grupi Transport (-1,6%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio