Privremena izmena saobraćaja na delu pruge Novi Sad – Odžaci – Bogojevo

,,Srbijavoz” a.d. obaveštava sve građane, korisnike usluga, da će u subotu, 27. januara, usled infrastrukturnih radova, na delu pruge Novi Sad- Odžaci – Bogojevo, doći do izmene u organizaciji saobraćaja.

Vozovi koji polaze iz Sombora za Novi Sad u 08:20 i 10:03 časova, kao i voz iz Novog Sada za Karavukovo u 11:12 časova, saobraćaće do i od stanice Futog. Za putnike navedenih vozova obezbeđen je prevoz autobusima na relacijama Novi Sad-Novi Sad ranžirna-Futog i Futog- Novi Sad.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio