Objavljena publikacija „Žene i muškarci u Republici Srbiji“

Republički zavod za statistiku, uz podršku Agencije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, objavio je sedmu po redu publikaciju „Žene i muškarci u Republici Srbiji” za 2023. godinu.

Publikacija je nastala kao rezultat sagledavanja potreba korisnika da se, preko statističkih podataka, prate stanje u društvu i odnosi među polovima i sa namerom da se, korišćenjem statističkih podataka, kreiraju i sprovode politike usmerene na otklanjanje nejednakosti među polovima i unapređenje jednakih mogućnosti za sve. Za analizu stanja, donošenje odgovarajućih mera i praćenje njihove realizacije neophodno je redovno sistemsko obezbeđivanje statističkih pokazatelja i njihovo unapređivanje.

U ovoj publikaciji se prikazuju i indikatori koji služe za praćenje Ciljeva održivog razvoja (COR) i sada su dostupna ukupno 33 indikatora COR-a. Sedma publikacija sadrži novu oblast koja je posvećena informaciono-komunikacionim tehnologijama.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio