Objavljene liste privatnih ustanova za vantelesnu oplodnju i operaciju katarakte na račun RFZO

Republički fond za zdravstveno osiguranje zaključio je ugovore sa privatnim zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga vantelesne oplodnje i operacije katarakte za 2024. godinu.

Ove godine vantelesna oplodnja o trošku Fonda može da se obavi u 16 privatnih klinika, što je jedna više nego prethodne godine. Operaciju senilne i presenilne katarakte osiguranici ove godine mogu da obave u 28 privatnih bolnica, među kojima su i dve nove.  Pravo na vantelesnu oplodnju o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja imaju žene do 45 godina i to neograničen broj pokušaja za prvo dete, odnosno dva stimulisana pokušaja i tri krioembriotransfera za drugo dete. Vantelesna oplodnja na teret RFZO omogućena je ženama do 45 godina i uz pomoć doniranih reproduktivnih ćelija – tri stimulisana postupka i tri krioembriotransfera uz jedan uvoz reproduktivnog materijala. Spisak privatnih ustanova u kojima se navedene usluge mogu obaviti na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja objavljen je na sajtu RFZO.

Vantelesna oplodnja i operacija katarakte mogu se obaviti i u državnim zdravstvenim ustanovama u kojima su dostupne.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio