Počela primena nove verzije NCTS tranzitnog sistema

Posle nedelju dana od kada su prvi kamioni prošli granicu koristeći novu verziju tranzitnog sistema NCTS, faza 5, svakim danom je sve više prevoznika koji koriste prednosti modernizovanog tranzita. Iz Uprave carina poručuju da aplikacija NCTS uspešno radi, o čemu svedoče i statistički podaci o obrađenim deklaracijama, odnosno broju kamiona koji je zahvaljujući novom sistemu granicu već prošao.

Od 28. januara do 4. februara tekuće godine, na Graničnom prelazu “Horgoš” obrađene su 4.893 tranzitne deklaracije, a na Graničnom prelazu “Kelebija” 3.204 deklaracije. U saradnji sa poslovnom zajednicom koja je bila blagovremeno obaveštena o svakom koraku uvođenja nove procedure, uspešno je uveden sistem koji je usklađen sa carinskim propisima Evropske unije i Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku. S obzirom da uvođenje nove verzije tranzitnog sistema NCTS predstavlja korenitu promenu, potrebno je neko vreme da se svi učesnici u carinskim postupcima prilagode novinama koje taj sistem zahteva.

Uprava carina savetuje da svi oni koji imaju nedoumice o tome kako da postupe ukoliko planiraju prevoz robe i sprovođenje carinskih postupaka, mogu detaljno da se informišu na veb stranici Uprave carina Srbije u rubrici Aktuelnosti, dok prevoznici koji se suoče sa bilo kakavom teškoćom u vezi sa novim sistemom, mogu da se obrate za podršku carinskim službenicima na graničnim prelazima, kao i Help Desku Uprave carina.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio