Predmet meseca Gradskog muzeja Subotica

Gradski muzej Subotica za predmet meseca izabrao je rad Gabora Almašija pod nazivom “Učenica” iz 1939. godine.

Autor je to vreme radio u subotičkoj fabrici nameštaja “Šipoš i sinovi”, a jedan od njegovih radova koji je tu nastao 1932. godine, rezbareni neobarokni sekreter Aleksandra Lifke, gotovo je stalno izložen u Gradskom muzeju Subotica, za razliku od skulpture koja se sada predstavlja. Delo je stavljeno u fokus povodom 14. februara, Međunarodnog dana darivanja knjiga. Skulptura prikazuje pažnju i karakteristično držanje tela devojčice koja čita.

– Kompozicija skulpture je kompaktna i zatvorena, baš kao i usmerena energija i pažnja devojčice. Kao i većina umetnikovih skulptura, i ova je nastala od gipsa. Almaši je bio vešt portretista, brojne njegove poznate skulpture pripadaju upravo ovoj temi. Model Učenice javnosti je nepoznat, ali je bio blizak autoru, radi se o trinaestogoišnjoj Eržebet Almaši, rođaki iz Dolina, što nije obavezalo stvaraoca da se drži konvencionalnih rešenja kao kod javnih portreta. Radi se o intimnom, lirskom portretu, gde čelo nežnog dečjeg lica postaje naglašeno kako blagim nagibom glave ka napred, tako i rukama koje podupiru bradu. Jedva primetna asimetrija šaka daje ritam i suptilnu tenziju zatvorenoj strukturi. Devojčicina pažnja je usmerena na štivo koje bi se nalazilo na dnu kompozicije, ali nije deo prikaza. Umetnik je bio blizak deci, naročito u vreme nastanka ove skulpture. “Učenica” svojim jedinstvenim tonom i umetničkom snagom zaslužuje posebno mesto u subotičkom Gradskom muzeju – poručuje Olga K. Ninkov, kustos ustanove.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio