Trajno zatvoren put kod Tehnokopa

Zbog izgradnje brze pruge trajno je ukinut saobraćaj na delu državnog puta IIB-300, tačnije na delu Senćanskog puta u Subotici, kod Tehnokopa.

Alternativni pravac je put ispod novog podvožnjaka ka kružnom toku, iza Tehnokopa, prema gradskom prečistaču i autoputu.

Iz pravca grada, sa Senćanskog puta može se ići desno u Bajnatsku ulicu, prema Opštoj bolnici Subotica ili levo ispod novog podvožnjaka, prema kružnom toku.

foto:/ arhiva LovaLova portala

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio