Akcija “Selu u pohode” sutra na Paliću

Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju sa akcijom „Selu u pohode – proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje!“. Već četrnaestu godinu se organizuju ove akcije sa ciljem promocije zdravlja i zdravih stilova života u ruralnim sredinama Subotice i podsticanja stanovnika ovih naselja na kontrolu zdravlja.

U četvrtak, 23. maja u terminu od 8 do 11 časova, u prostorijama MZ “Palić”, ulica Splitska aleja 1 održaće se akcija gde će svi zainteresovani sugrađani će moći izmeriti krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi. Dijabetičarima će biti omogućen skrining pregled očnog dna radi praćenja promena koje ova hronična bolest izaziva. Svi posetioci akcije će moći izmeriti telesnu visinu i težinu i utvrditi svoj indeks telesne mase. Merenja će se obavljati na vagi koja pored BMI određuje i procenat masnog tkiva, vode i visceralne masti, meri mišićnu i koštanu masu i određuje konstituciju tela. Preciznija merenja će dati i mogućnost da se kompletnije sagleda status uhranjenosti i daju preciznija uputstva i saveti u vezi sa ishranom, unosom tečnosti i fizičkom aktivnosti.

Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete o značaju preventivnih i skrining pregleda, a pušači će dobiti savete za prestanak pušenja. Oftalmološki pregled, skrining dijabetesne retinopatije, kod dijabetičara će raditi oftalmolog uz korišćenje Alatir softvera i opreme za snimanje očnog dna.

Volonteri Crvenog krsta Subotica će, u istom terminu, održati edukativne radionice sa učenicima viših razreda OŠ „Miroslav Antić“ na temu „Prevencija bolesti zavisnosti“ i podeliti pakete hrane i higijene za socijalno najugroženije stanovnike ove mesne zajednice.

Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva potrebno je da svako učestvuje i brine o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti. Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanja u korist očuvanja i unapređenja zdravlja – poruka je dr Nade Kosić Bibić, specijaliste socijalne medicine i načelnice Centra za promociju zdravlja Subotica.

foto:/ Freepik.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio