Ima li života u galaksiji?

Američki astronomi su objavili kako su prvi put videli direktno svetlo reflektovano s planete u drugim solarnim sistemima.

Dva tima astronoma kažu da su koristili teleskop u Zemljinoj orbiti kako bi detektovali infracrveno zračenje iz smera dve sjajne zvezde za koje se zna da imaju planete. Kod svake su uočili mali pad sjaja kada je planeta prošla iza svoje zvezde. Iz karakteristika infracrvenog svetla naučnici su zaključili da su te planete veličine Jupitera vrlo vruće, pa da nije verovatno da na njima ima života.

BBC-ev dopisnik za naučna pitanja kaže da se naučnici nadaju da će jednoga dana s napretkom tehnike uspeti videti svetlo s planeta nalik Zemlji koji bi mogli podržavati život u udaljenim delovima galaksije.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio