Srbija gradi dve solarne elektrane

Srbija ima ogromnu mogućnost da koristi solarnu enrgiju jer je sunčevo zračenje  za 30 odsto veće od zapadnoevropskog proseka.

Međutim mi  na mreži imamo zanemarljivih 10 megavata te energije. Stoga je država rešila da investira u taj sektor pa je za solarnu elektranu „Petka“, snage deset megavata, EPS  već dobio građevinsku dozvolu, a paneli će se prostirati na 15 hektara odlagališta ugljenog kopa „Ćirikovac“.

Druga, deset puta većeg kapaciteta, biće na deponiji pepela kostolačkih termoletrana na površini od 270 hektara i biće snage preko sto megavata.

Pored već postojećih vetroparkova i budućih koji će se graditi poput onog pored Subotice, solarne elektrane predstavljaju sadašnjost i budućnost proizvodnje zelene električne energije u našoj zemlji.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio