Vlada usvojila Sporazum sa BiH o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo

Projekat autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd, koji je od velikog regionalnog značaja, formalno je usvojen je od strane Vlade Srbije koja na sednici utvrdila Predlog zakona kojim se potvrđuje Sporazum sa Savetom ministara BiH o saradnji na projektu izgradnje ove saobraćajnice.

Budući autoput biće spojen sa Panevropskim koridorima ali i sa domaćim autoputevima.

Plan je da se autoput do Sarajeva pravi u dva pravca: Prvi je preko Kuzmina, Bijeljine, Brčkog i Tuzle, dok je drugi praktično krak koji će se nasloniti na autoput Miloš Veliki i ićiće preko Čačka, Užica, Kremne i Višegrada pa do prestonice BiH.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio