Srbija konstantno povećava budžet za nauku

Budžet za nauku povećan je za 46,3 odsto u poslednjih pet godina.

Tome u prilog govori povećanje kapaciteta naučnog parka u Beogradu, potom ulaganja od 24 miliona evra u novosadski Naučno-tehnološki park, u naučni park Niš uloženo je 10 miliona evra, a u Čačak 2,7 miliona evra.

Prvi korak ka razvoju nauke bilo je osnivanje Fonda za nauku koji je proistekao iz novousvojenog Zakona o Fondu za nauku, što je dovelo do promena u načinu finansiranja sa projektnog na institucionalno.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio