Zaposleni u GC Subotica dobili zaštitnu opremu

Gerontološki centar Subotica dobio je donaciju vizira za zaštitu zaposlenih koji svakodnevno brinu o korisnicima ove socijalne ustanove.

Vizire su uručili predstavnici „Vizionara Srbije“ koji su od samog početka pandemije odštampali preko 500 vizira i uručili ih brojnim ustanovama širom zemlje.

Zahvaljujući ovoj donaciji zaštićemo je 40 zaposlenih u Gerontološkom centru koji su u stalnom kontaktu sa korisnicma.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio