Bez čekanja i dokumenata za upis đaka prvaka

Roditelji budućih đaka prvaka mogu od danas da zakažu na Portalu eUprava, termine za testiranje dece i upis u željenu osnovnu školu, bez potrebe da lično donose bilo koji dokument.

Odlaskom u osnovnu školu u zakazanom terminu roditelji završavaju sve aktivnosti vezane za upis.
Termin u osnovnoj školi može da se zakaže preko Portala eUprava ili direktnim kontaktom sa školom putem telefona ili mejla.

Više se ne donosi izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o pohađanju predškolskog programa, dokaz o lekarskom pregledu deteta i potvrdu prebivališta, jer će svi podaci biti pribavljeni po službenoj dužnosti elektronskim putem.

Lekarsko uverenje je obavezno doneti u školu ukoliko je pregled izvršen pre objavljivanja vanrednog stanja 16. marta ili kod privatnog lekara, nevezano za datum.

Svaka osnovna škola je u obavezi da ponudi termine za upis i testiranje za period od 1. juna do 20. jula, a usluga eUpis će biti dostupna na Portalu od 28. maja do 10. jula.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio