Pokrajina odobrila Subotici sredstva za sufinansiranje tri projekta

Na konkursu za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata i fekalne kanalizacije na teritoriji AP Vojvodine u 2020 godini, koji je u februaru raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Subotici su odobrena sredstva za sufinansiranje vodovodne mreže u ul. Novosadski put i kanalizaciona mreža u Harambašićevoj ulici.

Takođe su odobrena sredstva i na konkursu za sufinansiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodina u tekućoj godini koji je bio raspisan u februaru.

Vrednost projekta vodovodne mreže u ulici Novosadski put i Muški štrand Palić je 20.329.120 dinara. Od toga pokrajina obezbeđuje 11.519.829 dinara, ostalo grad Subotica.
Projekat kanalizacione mreže u Harambašićevoj ulici vredi 9.435.490 dinara od čega Pokrajina obezbeđuje 3.775.196 dinara, a ostatak ide na odgovornost Grada Subotice.

Ukupan iznos sredstava koji je dodeljen na ovom konkursu iznosi 453 miliona dinara.

Na konkursu za sufinsasiranje uređenja atarskih puteva i otresišta na teritoriji AP Vojvodine u 2020 godini Subotici je dodeljeno za uređenje atarskih puteva oko Bačkih Vinograda, Palića i Donjeg Grada.

Grad Subotica i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo obezbedili su 55.972.160 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio