“Kolevka” dobija novo ruho

U sanaciju Doma „Kolevka“ biće uloženo oko 800 miliona dinara, obezbeđenih putem Kancelarije za javna ulaganja Vlade Republike Srbije.

Projektnom dokumentacijom je predviđena kompletna rekonstrukcija i spajanje pasarelom dve zgrade doma, kao i izgradnja nove zgrade domskog smeštaja i sportske hale sa bazenom Dogradnjom novog objekta, proširiće se kapacitet doma i omogućiti dugotrajna i kvalitetnija  nega dece sa najtežom dijagnozom i ometenošću u razvoju.

Sa izgradnjom bazena i fiskulturne sale podiće se nivo usluge kao i dodatnih zdravstveno – terapeutskih sadržaja u Ustanovi.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio