Otvoreno novo obdanište u MZ Stari Žednik

U MZ Stari Žednik otvoreno je novoizgrađeno obdanište „Delfin“ koje će moći da zbrine 40 mališana, a po potrebi kapacitet će moći da se dodatno proširi.

Otvaranje novoizgrađenog obdaništa, nastavak je akcije lokalne samouprave  zajedno sa Pokrajinskom i Republičkom vlasti, koji su u objekte „Naše radosti“ u poslednje četiri godine investirali oko 100 miliona dinara.

Gradonačelnik Laban je na otvaranju najavio da će i u narednom periodu Grad nastaviti sa ulaganjem u predškolske objekte, kako bi najmlađim sugrađanima obezbedili sve neophodne uslove.

Foto: subotica.com

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio