NBS dala preporuku bankama da za dve godine produže otplatu kredita

Aktuelna situacija u zemlji sa pandemijom korona virusa, povod je preporuke Narodne banke Srbije bankarima da za najviše dve godine produže rok otplate kredita koji su uzeti pre 18. marta.

Građani koji su pre pandemije korona virusa podigli kredit, od danas će moći da refinansiraju svoj kredit odnosno da produže rok otplate čime će smanjiti visinu rate, a sa druge strane banke će smanjiti rizik od problematičnih kredita.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio