Novi mobilijar na Muškom štrandu

Na Muškom štrandu kod mola, na travnatom terenu, preduzeće Park Palić postavilo je novi mobilijar.

U pitanju su stolovi za šah, micu i domine sa klupama, kao i kružne klupe sa kojiih se pruža prelep pogled na jezero Palić.

Na mestu nekadašnjeg dotrajalog tobogana, koji je u međuvremenu uklonjen, postavljen je peščanik za najmlađe čime je obogaćen sadržaj za decu.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio