Raste broj milijardera u svetu

U svetu je sve veći jaz između bogatih i siromašnih.

Tome u prilog govori i podatak da je prošle godine zabeležen rast milijardera od 8,5 odsto.

Trenutno u svetu živi 2.825 milijardera koji zbirno poseduju 9,4 biliona dolara.

Najviše milijardera zabeleženo je u Evropi (30%), Severna Amerika je na drugom mestu (29,5%) dok je Azija na trećoj poziciji po broju milijardera (26,8%). Najveći deo bogastva steknut je kroz poslove u bankarskom sektoru, industriji, trgovini nekretnina i IT sektoru.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio