Subvencija od 250 miliona dinara za proizvođače vina

Proizvođačima vina obezbeđeni su podsticaji u visini od 250 miliona dinara, a za dodelu ovih sredstava raspisan je javni poziv Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Subvencije su namenjene za proizvođače vina i moći će da se koriste za izgradnju vinarije, troškove i/ili kupovinu nove opreme, uređaja i mašina za proizvodnju vina. Maksimalan iznos podsticaja za investicije u izgradnju objekata vinarije je 30.000.000 dinara, za nabavku nove opreme, uređaja i mašina za proizvodnju vina 10.000.000 dinara, dok se za opšte troškove može dobiti 1.000.000 dinara.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio