Vrednost NIS akcije 27,14 dinara

NIS je doneo odluku da raspodeli dobit iz 2019. godine kroz isplatu dividendi akcionarima.

Donetom odlukom isplatiće se oko 4,4 milijarde dinara akcionarima na ime dividende, što znači da će svaka akcija vredeti 27,14 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su upisani u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti.

  • https://stream.iradio.pro/proxy/lovalovaradio?mp=/stream
  • LovaLova Radio